Hakkımızda

xxxxxxx İNŞAAT firması 2000 yılında xxxxxxxxx tarafından yapı sektöründe hizmet vermek için kuruldu. Bu tarihten günümüze kadarki süreçte mimari tasarım, projelendirme, inşaat ve taahhüt alanlarında Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve özellikle Ankara'da faaliyet göstermektedir.
aaaaaaaaa teknik şartnamelere ve yasal zorunluluklara uygun, sadece müşteriler için değil, kullanıcılarında memnuniyetini gözeten, yaşam kalitesini arttıran ortamlar inşa etmek, tüm imalat sürecinde personel güvenliğini, memnuniyetini ve çevreyi maksimum derecede gözeterek, teknolojik yenilikleri yakından takip etmek ve sürekli personel meslek içi eğitimleri ile çalışanı ve imalat verimliliğini devamlı geliştirmek, şirketimizin kalite politikası olarak benimsenmiştir.